Search results

Records found: 92  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu37036 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zlepšenie procesu prijímania a adaptácie výrobných zamestnancov v podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
  Bachratý Denis ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2023
  MTF ; 26.06.2023 ; strojárstvo ; B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163797
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na uplatnenie vybraných nástrojov štíhlej výroby v podniku ZF Slovakia, a.s.
  Vavrušková Stela ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 27.06.2022 ; strojárstvo ; B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160192
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v podniku TAURIS, a.s.
  Oravkinová Lucia ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 28.06.2022 ; strojárstvo ; B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170068
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v podniku Agrofarma, spol. s r. o. Červený Kameň
  Gašparová Alena ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 28.06.2022 ; strojárstvo ; B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170095
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh odporúčaní na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti vo vybranom priemyselnom podniku
  Turská Zuzana ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 29.06.2021 ; strojárstvo ; B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148184
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh implementácie prvkov Industry 4.0 v systéme duálneho vzdelávania v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
  Knotková Martina ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 29.06.2021 ; strojárstvo ; B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148179
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh odporúčaní na zefektívnenie pracovnej motivácie a stabilizácie zamestnancov v priemyselných podnikoch
  Rothová Dana ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 29.06.2021 ; strojárstvo ; B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148182
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení v oblasti vedenia ľudí a motivácie zamestnancov v práci manažéra v podniku REVOL TT Consulting s. r. o.
  Zverbík Lukáš ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 28.06.2021 ; strojárstvo ; B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=154412
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zlepšenie procesu vnútropodnikovej komunikácie v podniku SPEDAS, s.r.o.
  Danihelová Mária ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 13.07.2020 ; strojárstvo ; B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141360
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podniku Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia
  Valentovičová Karin ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 15.07.2020 ; strojárstvo ; B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141575
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.