Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšenie procesu vnútropodnikovej komunikácie v podniku SPEDAS, s.r.o.
  Danihelová Mária ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141360
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh opatrení v oblasti vedenia ľudí a motivácie zamestnancov v práci manažéra v podniku ZF Slovakia, a.s.
  Hírešová Mária Klára ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141365
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného procesu a stabilizácie novoprijatých zamestnancov v podniku MAHLE Behr Senica s.r.o.
  Jarásová Nikoleta ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141370
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podniku Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia
  Valentovičová Karin ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 15.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141575
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Návrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov pre potreby riadenia v podniku Adient Slovakia s.r.o.
  Švančara Ľubomír ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153337
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov v podniku PFS, a.s.
  Jurková Miroslava ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146612
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zdokonalenie systému vnútropodnikovej komunikácie v podniku Bel Power Solutions, s.r.o.
  Lukáč Patrik ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129713
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku
  Bobek Simon ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146430
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení v procese prijímania a adaptácie výrobných zamestnancov v podniku MEDEKO CAST s.r.o.
  Banárová Alexandra ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120936
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti podniku AUTO - IMPEX spol. s r.o.
  Šimončičová Simona ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=114986
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book