Search results

 1. Návrh využívania finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia v podniku THERMOPLASTIK s.r.o.
  Mocková Dominika ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151938
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh ukazovateľov na ekonomické hodnotenie pôsobenia zamestnancov v podniku KNOTT spol. s r.o.
  Slobodová Anna ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151945
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh plánovania a riadenia osobnej kariéry zamestnancov v podniku SUPRATEK s.r.o.
  Šušotová Ivana ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151975
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku ENVIRAL, a.s.
  Gutová Liliana ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 30.06.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151965
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh spôsobu riešenia konfliktov v práci manažéra v podniku HKS Forge, s.r.o.
  Šulková Daniela ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144335
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
  Danišková Hirešová Jana ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144315
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh ukazovateľov na ekonomické hodnotenie pôsobenia zamestnancov v podniku OSMOS s.r.o.
  Bango Erik ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143720
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podniku Miba Sinter Slovakia s.r.o.
  Bernaťák Ján ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144312
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh zlepšenia systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
  Havlová Zuzana ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 07.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138702
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku ZTS - ŠPECIÁL, a.s.
  Morávková Jana ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 07.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138865
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book