Search results

Records found: 68  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu37081 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov v podniku RONA, a. s.
  Mišovcová Denisa ; 064000  Horváthová Martina ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 28.06.2022 ; strojárstvo ; B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=170072
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh daňovej a odvodovej optimalizácie poskytovaných zamestnaneckých benefitov v podniku ENVIRAL, a.s.
  Čapkovičová Sabína ; 064000  Horváthová Martina ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 29.06.2021 ; strojárstvo ; B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148176
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh odporúčaní pri výbere vhodnej právnej formy podnikania mikro a malého priemyselného podniku z hľadiska administratívneho a daňového zaťaženia
  Jankovič Samuel ; 064000  Horváthová Martina ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 28.06.2021 ; strojárstvo ; B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148635
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh daňovej a odvodovej optimalizácie poskytovaných zamestnaneckých benefitov v podniku LEONI Slovakia, spol. s r. o., odštepný závod Trenčín
  Muntágová Olívia ; 064000  Horváthová Martina ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 29.06.2021 ; strojárstvo ; B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165775
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie náboru a prijímania zamestnancov v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. odštepný závod Seating Trnava
  Sollárová Petronela ; 064000  Horváthová Martina ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 20.06.2019 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139797
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie konceptu personálneho marketingu v spoločnosti Robertshaw, a.s.
  Holkovičová Soňa ; 064000  Horváthová Martina ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; 21.06.2018 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146544
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov v spoločnosti PENAM SLOVAKIA, a.s.
  Bašová Lenka ; 064000  Horváthová Martina ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; 20.06.2018 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=114904
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov v podniku MEDEKO CAST s.r.o.
  Polacká Veronika ; 064000  Horváthová Martina ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 19.06.2017 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115041
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti JOMA STAV, s.r.o.
  Hájeková Monika ; 064000  Horváthová Martina ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 22.06.2017 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115101
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení v oblasti odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v spoločnosti ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
  Lipovská Michaela ; 064000  Horváthová Martina ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 22.06.2017 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129512
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book