Search results

 1. Návrh metodiky riadenia projektovej komunikácie ako nástroj zvyšovania kvality projektov v priemyselných podnikoch na Slovensku
  Samáková Jana ; M4000  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 132 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management project management projektová komunikácia projektový manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66778
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh integrovanej metódy údržby a jej aplikácia v priemyselných podnikoch : Dizertačná práca
  Tóthová Mária ; M6000  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 141 s., autoreferát, CD-ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46166
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh metodiky tvorby optimálnej výrobkovej štruktúry priemyselného podniku
  Rešeta Michal ; M190  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  priemyselné manažérstvo Industrial Management optimalisation metodika postupov výrobková štruktúra optimalizácia priemyselný podnik konkurencia zákazník výrobná kapacita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55387
  dizertačná práca
  book

  book

 4. Návrh zvyšovania pružnosti logistických reťazcov v materiálovom toku výrobného procesu = Proposal of increasing logistics chains flexibility in material flow : Dizertačná práca
  Polakovič Marián ; M4000  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 113 s príl
  výrobná logistika logistický reťazec materiálový tok
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh metodiky tvorby optimálnej výrobkovej štruktúry priemyselného podniku = Proposal for a methodology of a industrial concern´s optimal product structure : Dizertačná práca
  Rešeta Michal ; M190  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 140 s príl
  priemyselný podnik optimalizácia výrobková štruktúra výrobná kapacita zákazník konkurencia metodika postupov
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh metodiky tvorby štruktúry logistických reťazcov v priemyselných podnikoch = Proposal of Methodology for creation the sctructure of logistics chains in the industrial companies : Dizertačná práca
  Mikušová Alexandra  Rybanský Rudolf (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  MTF ; . - 117 s príl
  logistika logistické reťazce
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book