Search results

 1. Fotokatalyzátory modifikované grafénom a kovmi
  Kováčiková Gabriela ; 045210  Dvoranová Dana ; 045210 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 21.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151655
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Antioxidačné vlastnosti tiosemikarbazónov
  Krajčovičová Veronika ; 045210  Dvoranová Dana ; 045210 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : potravinárstvo ; Degree program : B-POVYKO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141759
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Fotokatalyzátory modifikované oxidom grafénu
  Dyrčíková Zuzana ; 045210  Dvoranová Dana ; 045210 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141902
  bakalárska práca
  book

  book

 4. EPR štúdium fotoindukovaných procesov kompozitných fotokatalyzátorov
  Czikhardtová Kristína ; 045210  Dvoranová Dana ; 045210 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 17.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135695
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Spectroscopic Study of Photoinduced Processes of Anticancer Drug Topotecan
  Kittová Radka ; 045210  Dvoranová Dana ; 045210 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104445
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Štúdium radikálových medziproduktov v ožiarených suspenziách fotokatalyzátorov
  Ďurašová Zuzana ; 045210  Dvoranová Dana ; 045210 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111140
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Spektroskopická charakterizácia komplexov chinolónov
  Kráľová Michaela ; 045210  Dvoranová Dana ; 045210 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 11.07.2016 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92696
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Spektroskopické štúdium fotoindukovaných procesov meďnatých komplexov s chinolónmi
  Vénosová Barbora ; 045210  Dvoranová Dana (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2014 ; Degree program : 753

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92930
  bakalárska práca
  book

  book