Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu38013 amg^"
 1. Marketing communications and quality
  Šalgovičová Jarmila ; M4000  Prajová Vanesa ; M4000
  Lódź : KSIEZY MLYN Dom Wydawniczy Michal Kolinski, 2010 . - 162 s
  ISBN 978-83-7729-055-2
  monografia
  BAA - Scientific book titles issued in foreign editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - monografia
  (5) - článok
  book

  book

 2. Ochrana zákazníkov pred nekvalitou produktov
  Šalgovičová Jarmila ; M4000  Urdziková Jana ; M4000
  1. vyd.
  Trnava : VIVAEDUCA, 2009 . - CD-ROM
  . - 132 s
  ISBN 978-80-969827-7-6
  ochrana zákazníkov
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  (2) - monografia
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 3. Systémy manažérstva kvality na vysokých školách
  Bílý Matej  Šalgovičová Jarmila ; M4000
  1. vyd
  Trnava : VIVAEDUCA, 2009 . - 1 CD-ROM
  . - 72 s
  ISBN 978-80-969827-8-3
  kvalita systémy manažérstva kvality vysoké školy
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0020
  book

  book

 4. Six Sigma : nástroj zvyšovania spokojnosti zákazníka a úspešnosti organizácie
  Soboň Tomáš  Šalgovičová Jarmila ; M4000
  1. vyd
  Trnava : VIVAEDUCA, 2009 . - CD-ROM, 126 s
  ISBN 978-80-969827-6-9
  Six Sigma spokojnosť zákazníkov
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Kvalita v zdravotných službách
  Bílý Matej  Šalgovičová Jarmila ; M4000
  1. vyd
  Trnava : VIVAEDUCA, 2008 . - CD-ROM. 223,43888 normostrán = 11,171944 AH
  ISBN 978-80-969827-5-2
  kvalita zdravotné služby systém manažérstva kvality
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Metódy zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM
  Paulová Iveta ; M300  Hekelová Edita ; J0070 Šatanová Anna Šalgovičová Jarmila ; M4000
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 304 s
  ISBN 978-80-227-2857-7
  management akosti komplexné riadenie akosti TQM
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF22250
  MTF7110
  book

  book

 7. Manažérstvo kvality v zdravotníctve. Plánovanie kvality
  Šalgovičová Jarmila ; M4000 
  1. vyd
  Trnava : Tripsoft, 2007 . - 144 s
  ISBN 978-80-89291-03-8
  manažérstvo kvality zdravotníctvo zdravotná politika
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Manažérstvo kvality v zdravotníctve. Dištančné vzdelávanie
  Šalgovičová Jarmila ; M4000  Paulová Iveta ; M300 Kučerová Marta ; M4000 Mĺkva Miroslava ; M4000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 156 s
  ISBN 978-80-8096-039-1
  kvalita zdravotníctvo manažérstvo kvality
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 9. Meranie spokojnosti zákazníka z pohľadu manažérstva kvality a marketingu
  Šalgovičová Jarmila ; M4000  Paulová Iveta ; M300 Kučerová Marta ; M4000 Mĺkva Miroslava ; M4000
  Trnava : Tripsoft, 2006 . - 214 s
  ISBN 80-969390-6-8
  spokojnosť zákazníkov manažérstvo kvality marketing
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF17130
  book

  book

 10. Projekt dištančného vzdelávania v oblasti manažérstva kvality. Project of distance Education in Quality Management
  Linczényi Alexander ; M300  Paulová Iveta ; M300 Nováková Renáta ; M300 Šalgovičová Jarmila ; M4000 Kučerová Marta ; M4000 Mĺkva Miroslava ; M4000
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 392 s
  ISBN 80-227-2130-1
  vzdelávanie dištančné projekt kvalita
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.