Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu38013 dzb^"
 1. Marketingová komunikácia v podmienkach malých a stredných podnikov : Záverečná práca
  Biznárová Jana  Šalgovičová Jarmila (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 48 s abstr. + príl.
  marketingová komunikácia priemyselné inžinierstvo
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Aplikácia marketingového mixu v rámci medzinárodných aktivít v. d. Kovotvar, Kúty : Záverečná práca
  Tomek Peter  Šalgovičová Jarmila (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 59 s abstr. + príl.
  marketingový mix medzinárodné aktivity priemyselné inžinierstvo
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Identifikácia komunikačných bariér v podniku ako dôležitý faktor kvality komunikačného mixu : Záverečná práca
  Tóthová Katarína  Šalgovičová Jarmila (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 55 s
  komunikačné bariéry marketingový mix manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  book

  book

 4. Vybavovanie reklamácií ako ukazovateľ kvality komunikácie so zákazníkom : Záverečná práca
  Kvasnicová Katarína  Šalgovičová Jarmila (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 46 s abstr. + príl.
  vybavovanie reklamácií manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  book

  book

 5. Význam marketingu pre zabezpečovanie kvality : Záverečná práca
  Havalová Judita  Šalgovičová Jarmila (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1998
  MTF ; . - 46 s výťah
  kvalita-marketing podnikové hospodárstvo
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Tvorba marketingovej stratégie v podniku : Záverečná práca
  Uhlík Peter  Šalgovičová Jarmila (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1997
  MTF ; . - 50 s výťah
  marketing hospodárstvo podnikové manažment
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.