Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu38078 ddz^"
 1. Vplyv technologických parametrov zvárania laserom na mikroštruktúru a vlastnosti zvarových spojov zliatin hliníka a titánu
  Nagy Máté ; 063000  Behúlová Mária ; 066000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 14.12.2020 ; strojárstvo ; D-STAM . - 135 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132539
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Novel Approaches and Experimental Methods for Investigation \\of Thermomechanically Treated Aluminium Alloys
  Kövér Michal ; 061000  Behúlová Mária ; 066000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; 21.12.2016 ; 5.2.26. materiály ; D-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101490
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Analýza solidifikačných mikroštruktúr v rýchlo stuhnutých časticiach prášku z nástrojovej ocele a numerická simulácia podmienok ich vzniku : dizertačná práca
  Mesárošová Jana ; M1000  Behúlová Mária (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013 . - 150 s
  Materials Engineering rapid solidification powder metallurgy prášková metalurgia matematické modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75651
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Štúdium štruktúrnych dôsledkov rýchlej solidifikácie podchladenej taveniny hydroeutektickej nástrojovej ocele : Dizertačná práca na získanie vedeckej hodnosti PhD
  Lipták Milan ; M130  Grgač Peter (Thesis advisor) ; M1000 Behúlová Mária (Consultant) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2006 . - 163 s autoreferát
  solidifikácia kovov solidifikácia zliatin nástrojové ocele materiálové inžinierstvo
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Prenos tepla pri rýchlom tuhnutí podchladených kvapiek tavenín : Kandidátska dizertačná práca
  Behúlová Mária ; M2000  Kabát Ernest (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1995 . - 148 s
  Teplo-prenos Taveniny
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.