Search results

 1. Vizualizácia kavitácie vo Venturiho dýze
  Molčanyi Maroš ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 06.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143801
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Kompaktná evakuačná stanica pre medicínske aplikácie
  Súkeník Patrik ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137367
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Meranie nestacionárnych tlakov v uzavretých potrubiach
  Mračko Marek ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 12.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133165
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Protibežná mikroturbína
  Harvanec Ján ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 12.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133172
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Meranie prietoku plynu pneumatickou sondou
  Čelko Tibor ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 12.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133171
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Riadenie otáčok hydromotora proporcionálnym škrtiacim ventilom
  Lukovická Katarína ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133182
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Návrh úprav čerpadla pri zmene typu upchávky
  Stanek Juraj ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133136
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Využitie kavitácie a jej eróznych účinkov
  Kmentová Zuzana ; J  Olšiak Róbert (Thesis advisor) ; J170
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering Kavitácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83213
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Koncepčný návrh minizdroja vákua na kvapalinokružnom princípe
  Briatka Roman ; J  Olšiak Róbert (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery vacuum vákuum kvapalinokružná výveva
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47790
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Možnosti ovládania nadstavby mobilného stroja proporcionálnym prvkom
  Praženica Filip ; J  Olšiak Róbert (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  hydraulický systém hydraulic cylinder hydraulic system flow pressure hydraulický valec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48790
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book