Search results

 1. Evakuačná stanica na medicínske aplikácie
  Súkeník Patrik ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2022
  SJF ; Date of acceptation : 08.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156061
  diplomová práca
  book

  book

 2. Meranie prietoku plynu sondou s pneumatickým priemerovaním
  Fraňová Ivana ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156059
  diplomová práca
  book

  book

 3. Systém na meranie radiálnej sily skrutkovicového čerpadla
  Bleho Dávid ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150521
  diplomová práca
  book

  book

 4. Meranie rozloženia tlaku v diskovom čerpadle
  Jančík Viktor ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150522
  diplomová práca
  book

  book

 5. Rýchlobežná mikro turbína na malé spády
  Smuhlyi Vasyl ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145354
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Návrh protibežnej mikro turbíny
  Gyepes Viktor ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137827
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Mini zdroj vákua pre mobilné aplikácie
  Púčik Matej ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133492
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Meranie prietoku plynu rýchlostnou trubicou s využitím integračnej metódy
  Pakos Peter ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133491
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Model zariadenia na výskum prúdenia pri vysokých tangenciálnych napätiach
  Kopka Vladimír ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133485
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Meranie prietoku vody clonou mimo oblasť konštantnosti prietokového koeficientu
  Turčák Maroš ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133484
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book