Search results

 1. Optimalizovaný návrh vodnej elektrárne aplikáciou modelových dát
  Murgašová Marta ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 28.08.2019 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : D-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132208
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 2. Výskum kavitačných javov v kvapaline pri vysokých tangenciálnych napätiach
  Csuka Zoltán ; 020060  Olšiak Róbert ; 020060 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 24.08.2017 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : D-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132358
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 3. Výskum viac fázových tokov v hydraulických kanáloch veľmi malých rozmerov
  Mlkvik Marek ; J0040  Olšiak Róbert (xxx) ; J0040
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2012 . - 109 s
  energetika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 4. Teoretické a experimentálne špecifiká popisu prúdového procesu vodokružnej vývevy s predradeným ejektorom : Dizertačná práca
  Olšiak Róbert ; J170 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 1999 . - 123 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book