Search results

 1. Príspevok k analýze hydraulických a energetických aspektov pracovného cyklu kvapalinokružnej vývevy
  Olšiak Róbert ; J170 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2005 . - 114 s
  prstencové čerpadlá vodokružné vývevy dúchadlá s uzatváracou kvapalinou
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book