Search results

 1. Zapojenie na testovanie tribologických vlastností mechanických upchávok alebo klzných ložísk : Číslo úžitkového vzoru: 6319 Sk, Dátum zápisu: 3. 12. 2012, ÚPV SR č. 12/2012
  Olšiak Róbert ; J0040  Mlkvik Marek ; J0040
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2012 . - 6 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 2. Testovacie zariadenie na testovanie tribologických vlastností radiálnych klzných ložísk : Číslo úžitkového vzoru: 6318 SK, Dátum oznámenia o zápise: 3.12. 2012, Vestník ÚPV SR č. 12/2012
  Olšiak Róbert ; J0040  Varchola Michal ; J0040 Knížat Branislav ; J0040 Ferenčák Jaromír ; J0040
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2012 . - 5 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 3. Testovacie zariadenie na testovanie tribologických vlastností mechanických upchávok : Číslo úžitkového vzoru: 6329 SK, Dátum zápisu : 3.12. 2012, Vestník ÚPV SR č. 12/2012
  Olšiak Róbert ; J0040  Varchola Michal ; J0040 Knížat Branislav ; J0040 Ferenčák Jaromír ; J0040
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2012 . - 5 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book