Search results

 1. Jednostranné tolerančné medze normálneho rozdelenia s neznámou strednou hodnotou a rozptylom
  Garaj Ivan ; C7270  Janiga Ivan ; J210
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 218 s
  ISBN 80-227-2218-9
  matematická štatistika
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF3100
  book

  book

 2. Dvojstranné tolerančné medze pre neznámu strednú hodnotu a rozptyl normálneho rozdelenia
  Garaj Ivan ; C7270  Janiga Ivan ; J210
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 147 s
  ISBN 80-227-1779-7
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book

 3. Štatistické metódy v metrologických a skúšobných laboratóriách
  Palenčár Rudolf ; J110  Ruiz Jean Michel Janiga Ivan ; J210 Horníková Adriana
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 366 s. Tab.,grafy,lit
  ISBN 80-968449-3-8
  metódy štatistické štatistika meranie skúšobníctvo akreditácia modelovanie plánovanie experimentov metrológia
  monografia
  (1) - xxx
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  FEI0101
  SJF5031
  MTF11130
  book

  book