Search results

 1. Dvojstranné tolerančné medze normálnych rozdelení s neznámymi strednými hodnotami a s neznámym spoločným rozptylom
  Garaj Ivan ; C7270  Janiga Ivan ; J210
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 218 s
  ISBN 80-227-2019-4
  riadenie kvality
  tabuľky
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF3001
  book

  book

 2. Dvojstranné tolerančné medze normálnych rozdelení s neznámymi strednými hodnotami a s neznámym spoločným rozptylom
  Garaj Ivan ; C7270  Janiga Ivan ; J210
  Bratislava : Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2002 . - 147 s. Tabuľky
  riadenie kvality
  tabuľky
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0002
  book

  book