Search results

 1. Redukcia odpadu na montážnej linke použitím metódy Six Sigma
  Gócs Erik ; J  Janiga Ivan (Thesis advisor) ; J0080
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management Six Sigma výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74045
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Lean Six Sigma v Tower Automotive a.s.
  Fila Roman ; J  Janiga Ivan (Thesis advisor) ; J0080
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management Six Sigma
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74337
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Kontrola sériovej produkcie protikoróznej ochrany karosérie ( Method of production inspection vehicle corrosion protection.)[CD] : bakalárska práca
  Kulifaj Jozef ; J0070  Janiga Ivan (xxx) ; J0080
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 64 s
  korózia protikorózna ochrana anticorrosion protection corrosion test
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Preberacie plány AQL jedným výberom na kontrolu kaž-dej dávky (AQL variables sampling plans, with a single-sample batch verification) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Mahdalová Aneta ; J0070  Janiga Ivan (xxx) ; J0080 Terek Milan (Opponent)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 68 s
  preberacie plány kontrola dávky úroveň kontroly kritérium prijatia sampling plans level of verification
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Občasná kontrola pri štatistickej prebierke porovnávaním (Skip ? lot control at sampling procedures for inspection by attributes) [CD-ROM] : Bakalárka práca
  Turan Daniel ; J0070  Janiga Ivan (xxx) ; J0080 Horníková Adriana (Opponent)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 40 s
  preberacie plány kvalifikácia dodávateľa a produktu supplier and product eligibility eligibility score kvalifikačné práce
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Praktické využitie viacrozmerných regulačných diagra-mov (Practical utilization of multivariate control charts) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Škorvagová Jana ; J0070  Janiga Ivan (xxx) ; J0080 Horníková Adriana (Opponent)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 68 s
  viacrozmerné regulačné diagramy generovanie dát transformovanie dát normálny pravdepodobnostný graf multivariate control charts data generation data transformation
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Spôsobilosť výrobného procesu (Capability of the production process) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Megály Csaba ; J0070  Janiga Ivan (xxx) ; J0080 Stareková Anna (Opponent) ; J0080
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 43 s
  spôsobilosť indexy spôsobilosti regulačné diagramy štatistická regulácia procesov capability capability indexes control charts
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Preberacie regulačné diagramy a ich aplikácie v praxi (Acceptance quality control chart and their ap-plication for general usage) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Kováčik Norbert ; J0070  Janiga Ivan (xxx) ; J0080 Terek Milan (Opponent)
  1.vyd.
  Bratisalva : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 61 s
  štatistická analýza preberací regulačný diagram Nomogramy všeobecné podmienky statistical analysis acceptance quality control chart nomograms general conditions
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Regulácia kvality úžitkovej vody (The regulation of sewage water quality) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Žák Karol ; J  Janiga Ivan (xxx) ; J0080 Horníková Adriana (Opponent)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 47 s
  normálne rozdelenie transformácia control chart
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Regulačné diagramy pri implementácii metódy Six Sigma (Control Charts at implementation method Six Sigma) [CD-ROM] : Bakalárka práca
  Tichý Peter ; J0070  Janiga Ivan (xxx) ; J0080 Terek Milan (Opponent)
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 48 s
  regulačné diagramy kvalita control charts quality
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book