Search results

 1. Využitie štatistických metód v manažérstve kvality
  Griač Juraj ; J  Janiga Ivan (Thesis advisor) ; J0080
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises quality kvalita štatistické metódy kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94696
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Využitie regulačných a tolerančných diagramov vo výrobnom procese
  Gulás Daniel ; J  Janiga Ivan (Thesis advisor) ; J0080
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises control chart spôsobilosť výrobného procesu regulačný diagram kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94843
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Aplikácia štatistických metód v procese klinčovania plechov
  Samková Martina  Janiga Ivan (Thesis advisor) ; J0080
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises systém merania kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95029
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Použitie metodiky DMAIC v procese kompletizácie z predu plnených práčok v spoločnosti Whirpool Slovakia
  Stanislav Michal ; J  Janiga Ivan (Thesis advisor) ; J0080
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises Six Sigma
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85289
  diplomová práca
  book

  book

 5. Čistenie vulkalizačných foriem a jeho vplyv na finálnu kvalitu výrobku
  Karcolová Daniela ; J  Janiga Ivan (Thesis advisor) ; J0080
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises Paretova analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85316
  diplomová práca
  book

  book

 6. Riešenie problémov pomocou Six Sigma v Johnson Controls Námestovo
  Bugajová Zuzana ; J  Janiga Ivan (Thesis advisor) ; J0080
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises controlling measuring metóda Six Sigma meranie spokojnosť zákazníkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86370
  diplomová práca
  book

  book

 7. book

  book

 8. Aplikácia štatistických metód v systéme merania vrstvy protikoróznej ochrany karosérie
  Kulifaj Jozef ; J0070  Janiga Ivan (Thesis advisor) ; J0080
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises anticorrosion protection merací systém protikorózna ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74400
  diplomová práca
  book

  book

 9. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Regulácia negausovských znakov kvality v praxi
  Žák Karol ; J  Janiga Ivan (Thesis advisor) ; J0080
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises process control
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74364
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book