Search results

 1. Štatistické metódy. Výkonnosť procesu a štatistiky spôsobilosti pre meraný znak kvality : STN ISO 21747
  Janiga Ivan (cre) ; J0080 
  Bratislava : SUTN, 2010 . - 32 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 2. Preberacie plány postupným výberom pri kontrole meraním percenta nezhodných jednotiek (Známa smerodajná odchýlka) : STN ISO 8423
  Janiga Ivan (cre) ; J0080  Horníková Adriana (cre)
  Bratislava : SUTN, 2010 . - 36 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 3. Štatistika. Slovník a značky. Časť 2: Aplikovaná štatistika : STN ISO 3534-2
  Janiga Ivan (cre) ; J0080  Horníková Adriana (cre)
  Bratislava : SUTN, 2009 . - 120 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 4. Preberacie plány postupným výberom pri kontrole porovnávaním : STN ISO 8422
  Janiga Ivan (cre) ; J0080  Horníková Adriana (cre)
  Bratislava : SUTN, 2009 . - 36 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 5. Štatistika. Slovník a značky. Časť 1: Všeobecné štatistické termíny a termíny používané v teórii pravdepodobnosti : STN ISO 3534-1
  Janiga Ivan (cre) ; J0080  Horníková Adriana (cre)
  Bratislava : SUTN, 2008 . - 90 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 6. STN ISO 3951-1 Štatistické prebierky meraním. Časť 1: Špecifikácia preberacích plánov AQL jedným výberom na kontrolu každej dávky pre jeden znak kvality a jednu hodnotu AQL
  Janiga Ivan (cre) ; J210  Halaj Martin (cre) ; J110
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007 . - 104 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 7. STN ISO 2859-5 Štatistické prebierky porovnávaním. Časť 5: Systém sekvenčných preberacích plánov AQL na kontrolu každej dávky v sérii
  Janiga Ivan (cre) ; J210  Halaj Martin (cre) ; J110
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007 . - 48 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 8. STN ISO 16269-8 Štatistická interpretácia dát. Časť 8: Stanovenie predikčných intervalov
  Janiga Ivan (cre) ; J210  Halaj Martin (cre) ; J110
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007 . - 112 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 9. STN ISO 11843-4 Detekčná schopnosť. Časť 4: Metodika porovnania minimálnej detegovateľnej hodnoty s danou hodnotou
  Janiga Ivan (cre) ; J210 
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007 . - 14 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book

 10. STN ISO 16269-6 Štatistická interpretácia dát. Časť 6: Stanovenie štatistických tolerančných intervalov
  Janiga Ivan (cre) ; J210  Halaj Martin (cre) ; J110
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2007 . - 32 s
  normy
  BGG - Standards, norms, references
  book

  book