Search results

 1. Zborník prác zo študenskej konferencie ŠVOČ v sekcii Rádioelektronika I., II. : ŠVOČ 2005. Bratislava, 27.Apr.2005 / Zost.: Cocherová, E., Púčik, J.
  Cocherová Elena (Compiler) ; E030  Púčik Jozef (Compiler) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - CD-ROM
  Rádioelektronika
  elektronický textový údaj
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  unrecognised

  unrecognised