Search results

 1. Zhlukovanie cytometrických dát
  Hroncová Nikoleta ; 070200  Grmanová Gabriela ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142015
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Vytváranie profilov odberov elektrickej energie
  Kaprál Milan ; 070200  Grmanová Gabriela ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142035
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Vytváranie profilov odberov elektrickej energie
  Mensatorisová Denisa ; 070200  Grmanová Gabriela ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143280
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Modelovanie vzťahov pomocou regresnej analýzy
  Fašánek Michal ; 070200  Grmanová Gabriela (Thesis advisor)
  2015
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO . - 36 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97044
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Analýza časových radov
  Janečková Katarína ; 070200  Grmanová Gabriela (Thesis advisor)
  2015
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO . - 51 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97116
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Charakteristiky sietí malého sveta
  Segeč Michal ; I  Kosková Gabriela (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202 . - 64 s. CD-ROM
  informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77751
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Generovanie DNA sekvencií
  Šimek Juraj ; I200  Kosková Gabriela (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202
  informatika Informatics assembly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87965
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Segmetnovanie obrázkov pomocou zhlukovania
  Nemec Radoslav ; I  Kosková Gabriela (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202
  informatika Informatics clustering image segmentation klastrovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88158
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Segmetnovanie obrázkov pomocou zhlukovania
  Ogurčák Vladimír ; I  Kosková Gabriela (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 202
  informatika Informatics clustering segmentation zhlukovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88160
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Charakteristiky sietí malého sveta
  Kompas Šimon ; I  Kosková Gabriela (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 68 s príl.
  informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77689
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book