Search results

 1. Meranie zvyškových napätí vo zvarových spojoch holografickou interferometriou : Diplomová práca
  Györiová Iveta  Benco Peter (xxx) ; J160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZaZS, 1992
  MTF ; . - 85 s
  strojárska technológia zváranie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Použitie holografickej interferometrie pri určovaní zvyškových napätí : Diplomová práca
  Takács Peter  Benco Peter (xxx) ; J160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZaZS, 1992
  MTF ; . - 57 s
  strojárska technológia zváranie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Meranie zvyškových napätí pri zváraní laserovým lúčom holografickou metódou : Diplomová práca
  Špaček Oldřich  Benco Peter (xxx) ; J160
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KZZS, 1991
  MTF ;
  strojárska technológia zváranie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Meranie zvyškových napätí pri zváraní elektrickým oblúkom holografickou metódou : Diplomová práca
  Karnok Roman  Benco Peter (xxx) ; J160
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KZZS, 1991
  MTF ; . - nestr
  strojárska technológia zváranie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0002
  book

  book

 5. Návrh progresívnej metódy merania zvyškových napätí v zvarových spojoch : Diplomová práca
  Slatinský Anton  Benco Peter (xxx) ; J160
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KZZaPM, 1990
  MTF ; . - 63 s
  strojárska technológia zvarové spoje zvyškové napätie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book