Search results

 1. U-A transformácia Zimného prístavu v Bratislave
  Knap Matej ; A  Nagy Ernest (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  urbanizmus Urban Design
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72971 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FB3FA775908569BA0C3DC3F1CA6C
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh autobusovej a železničnej stanice v Novom Meste nad Váhom
  Rojková Katarína ; A  Nagy Ernest (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra architecture autobusová a železničná stanica polyfunkčná štruktúra predstaničné námestie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62956
  diplomová práca
  book

  book

 3. Dostavba Hviezdoslavovej ulice v Novom Meste nad Váhom
  Valovičová Jana ; A  Nagy Ernest (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra architecture dostavba Nové mesto nad Váhom urbanisticko-architektonická štúdia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62961
  diplomová práca
  book

  book

 4. Urbanisticko-architektonická štúdia centra obytného komplexu v Bratislave-Petržalke - Janíkov dvor
  Slezák Miroslav ; A  Nagy Ernest (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  urbanizmus Urban Design prepojenie verejný priestor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62976
  diplomová práca
  book

  book