Search results

 1. História ľavého nábrežia Dunaja v Bratislave
  Nagy Ernest ; A6160 
  Nábrežie Dunaja v Bratislave. Katalóg bakalárskych študentských prác 2008/09 . s.6-7
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 2. Výchova urbanistu včera, dnes a zajtra ...?
  Nagy Ernest ; A6160 
  Charrette.Ksztalcenie urbanistów w Polsce. Rola urbanisty w programowaniu procesów rewitalizacji : . s.51-55
  článok zo zborníka
  AFA - Invited reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Valorizácia štruktúry mestského jadra novou architektúrou
  Nagy Ernest ; A6160 
  Living city core. Zborník odborných prednášok z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Január 2008, Bratislava . s.26-36
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Stresory verzus základný komunikačný systém mesta, regiónu
  Nagy Ernest ; A6160 
  Klasické mesto, jeho istoty a stresory : . s.68-74
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Premeny štruktúry mestského jadra v dejinách času
  Nagy Ernest ; A6160 
  Viacvrstvové jadro mesta : . s.5-10
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. The Influence of Transportation on Urban Structure. Vplyv dopravy na urbanistickú štruktúru veľkomesta
  Nagy Ernest ; A6160  Nagyová Ľubica
  MOBILITA ´07. Udržateľná mobilita v mestskom území : . s.301-305
  regionálne cesty regionálny rozvoj
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Ivan Matušík - život s architektúrou
  Nagy Ernest ; A6160  Saparová Janka (Photographer) ; A9190
  Informačné listy FA STU . roč.13, č.7 (2007), s.8-10
  Matušík, Ivan výstava moderna v architektúre
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 8. Vodný element a vegetačné prvky v obraze mesta
  Nagy Ernest ; A6160 
  Downtown, princípy a prednosti vnútromestskej štruktúry : . s.5-27
  voda v meste
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Rola vodného elementu na námestí
  Nagy Ernest ; A6160 
  Námestie a jeho parter : význam, potenciály a inovatívne formy riešenia. . s.5-11
  námestie parter
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Námestie - fenomén mestskej štruktúry v premenách času
  Nagy Ernest ; A6160 
  Námestie priestorový pól mestskej štruktúry : . s.5-11
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article