Search results

 1. Racionalizácia výroby ozubenia na vybraných typoch ložísk
  Chudovský Peter ; 063000  Görög Augustín ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141142
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Racionalizácia výroby zadného veka na CNC strojoch
  Bögi Gergely ; 063000  Görög Augustín ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160568
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Chladenie pri brúsení synchrónnych krúžkov
  Vizváry Zdenko ; 063000  Görög Augustín ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141696
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Variabilita výsledkov merania kruhovitosti na súradnicovom meracom stroji
  Kováčik Daniel ; 063000  Görög Augustín ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134294
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Softvér na meranie a vyhodnocovanie kruhovitosti
  Sloboda Patrik ; 063000  Görög Augustín ; 063800 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146563
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vplyv geometrie rezného klina na mikro a makrogeometriu sústruženého povrchu
  Korec Stanislav ; 063000  Görög Augustín ; 063800 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132420
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vplyv rýchlosti merania na súradnicovom meracom stroji na výslednú hodnotu rovinnosti
  Valach Lukáš ; 063000  Görög Augustín ; 063800 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115037
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vplyv rýchlosti merania na súradnicovom meracom stroji na výslednú hodnotu kruhovitosti
  Vydrnák Michal ; 063000  Görög Augustín ; 063800 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115025
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Vplyv hĺbky rezu na kruhovitosť a drsnosť sústruženého povrchu
  Morbacher Patrik ; 063000  Görög Augustín ; 063800 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 21.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121084
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Merateľné parametre ozubených kolies na súradnicovom meracom stroji
  Belica Peter ; 063000  Görög Augustín ; 063800 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 21.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112617
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book