Search results

 1. Výskum aplikácie počítačovej tomografie v meraní
  Hrušecký Róbert ; 063000  Görög Augustín ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-STAM . - 107 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138940
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť výroby pri reverse engineering
  Vagovský Juraj ; M3000  Görög Augustín (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 25.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; Degree program : D-STM . - 114 s., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UVTE, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101495
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Vplyv upínacích síl na presnosť sústružených obrobkov
  Maračeková Monika ; M3000  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 116s prílohy + 1 CD ROM + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials inaccuracy roundness kruhovitosť upínacia sila
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70387
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu profilu
  Eleková Ľubica ; M3200  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  aproximation krivka materiálového podielu profilu drsnosť povrchu aproximácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55059
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu profilu = Mathematical expression of the material ration curve of the profile : Dizertačná práca
  Eleková Ľubica ; M3200  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 105 s príl
  drsnosť povrchu krivka materiálového podielu profilu aproximácia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Nepriame metódy merania a ich aplikácia vo výrobnej praxi = Indirectmeasurement methods and its application in production practice
  Moravčíková Jana ; M3000  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009 . - 109 s príl (autoreferát, 1 CD-ROM)
  meranie nepriame metódy merania
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Simulácia drsnosti povrchu po jednooscilačnom superfinišovaní : Dizertačná práca
  Görög Augustín ; M3000  Lipa Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2001 . - 142 s
  superfinišovanie jednooscilačné drsnosť povrchu-simulácia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book