Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu41223 ddz^"
 1. Výskum aplikácie počítačovej tomografie v meraní
  Hrušecký Róbert ; 063000  Görög Augustín ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 26.08.2020 ; strojárstvo ; D-STAM . - 107 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138940
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť výroby pri reverse engineering
  Vagovský Juraj ; M3000  Görög Augustín (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; 25.08.2015 ; 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; D-STM . - 114 s., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UVTE, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101495
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Vplyv upínacích síl na presnosť sústružených obrobkov
  Maračeková Monika ; M3000  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 116s prílohy + 1 CD ROM + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials inaccuracy roundness kruhovitosť upínacia sila
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70387
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu profilu
  Eleková Ľubica ; M3200  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  aproximation krivka materiálového podielu profilu drsnosť povrchu aproximácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55059
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu profilu = Mathematical expression of the material ration curve of the profile : Dizertačná práca
  Eleková Ľubica ; M3200  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 105 s príl
  drsnosť povrchu krivka materiálového podielu profilu aproximácia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Nepriame metódy merania a ich aplikácia vo výrobnej praxi = Indirectmeasurement methods and its application in production practice
  Moravčíková Jana ; M3000  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009 . - 109 s príl (autoreferát, 1 CD-ROM)
  meranie nepriame metódy merania
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Simulácia drsnosti povrchu po jednooscilačnom superfinišovaní : Dizertačná práca
  Görög Augustín ; M3000  Lipa Zdenko (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2001 . - 142 s
  superfinišovanie jednooscilačné drsnosť povrchu-simulácia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.