Search results

  1. Simulácia povrchu po jednooscilačnom superfinišovaní
    Görög Augustín ; M3000 
    Bratislava : STU v Bratislave MTF, 2001
    book

    book