Search results

 1. Kovové a nekovové materiály / aut. Roman Moravčík, Marián Hazlinger, Roman Čička, Jana Moravčíková, Antonín Náplava [elektronický zdroj]
  Moravčík Roman ; 061000  Hazlinger Marián ; 061000 Čička Roman ; 061000 Moravčíková Jana ; 063800 Náplava Antonín ; 061000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2018 . - 222 s.
  ISBN 978-80-8096-253-1
  spracovanie materiálov degradačné procesy
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - skriptá
  (2) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Náuka o materiáloch I. Návody na cvičenia / aut. Roman Moravčík, Mária Hudáková, Ivona Černičková, Ondrej Bošák ; rec. Otakar Bokůvka, Pavol Švec
  Moravčík Roman ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 Černičková Ivona ; 061000 Bošák Ondrej ; 061000 Bokůvka Otakar (rec.) Švec Pavol (rec.)
  1. vyd.
  Trnava AlumniPress 2017 . - 198 s.
  ISBN 978-80-8096-242-5
  náuka o materiáloch nekovové materiály mechanické vlastnosti
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (4) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Kovové a nekovové materiály : Časť cvičenia / aut. Roman Moravčík, Marián Hazlinger, Roman Čička, Jana Moravčíková, Ondrej Bošák ; rec. Otakar Bokůvka, Pavol Švec
  Moravčík Roman ; 061000  Hazlinger Marián ; 061000 Čička Roman ; 061000 Moravčíková Jana ; 063800 Bošák Ondrej ; 061000 Bokůvka Otakar (rec.) Švec Pavol (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : Alumni Press, 2017 . - 166 s.
  ISBN 978-80-8096-249-4
  materiály kryštalografia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Chemicko-tepelné spracovanie materiálov / aut. Marián Hazlinger, Roman Moravčík ; rec. Otakar Bokůvka, Milan Škrobian
  Hazlinger Marián ; M1000  Moravčík Roman ; M1000 Bokůvka Otakar (rec.) Škrobian Milan (rec.)
  2. preprac. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2015 . - 193 s.
  ISBN 978-80-8096-224-1
  spracovanie materiálov
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - skriptá
  (6) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov / aut. František Lofaj, Lýdia Rízeková Trnková, Roman Moravčík, Marián Hazlinger ; Otakar Bokůvka, Ján Dusza [elektronický zdroj]
  Lofaj František ; M1000  Rízeková Trnková Lýdia ; M1000 Moravčík Roman ; M1000 Hazlinger Marián ; M1000 Bokůvka Otakar (rec.) Dusza Ján ; M1000 (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2014 . - online, 244 s.
  ISBN 978-80-8096-208-1
  defektoskopia mechanické skúšky
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Degradačné procesy a predikcia životnosti elektronický zdroj / aut. Marián Hazlinger, Roman Moravčík ; Otakar Bokůvka, Milan Škrobian
  Hazlinger Marián ; M1000  Moravčík Roman ; M1000 Bokůvka Otakar (rec.) Škrobian Milan (rec.)
  2. preprac. vyd.
  Trnava : Alumni Press, 2014 . - online [228 s.]
  ISBN 978-80-8096-204-3
  degradačné procesy
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Náuka o materiáloch I
  Moravčík Roman ; M1000  Hudáková Mária ; M1000 Hazlinger Marián ; M1000 Martinkovič Maroš ; M3000 Čička Roman ; M1000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2010 . - 249 s
  ISBN 978-80-8096-123-7
  materiály plasty sklo
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - monografia
  (3) - skriptá
  (1) - učebnica
  (4) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Náuka o materiáloch II
  Moravčík Roman ; M1000  Hazlinger Marián ; M1000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2009 . - 243s
  ISBN 978-80-8096-081-0
  materiály Opotrebovanie materiálov
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - dizertačná práca
  (13) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Náuka o materiáloch II. : Návody na cvičenia
  Moravčík Roman ; M1000  Hazlinger Marián ; M1000 Hudáková Mária ; M1000 Čička Roman ; M1000 Rízeková Trnková Lýdia ; M1000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2009 . - 239 s
  ISBN 978-80-8096-103-9
  náuka o materiáloch
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - monografia
  (9) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Chemicko-tepelné spracovanie materiálov
  Hazlinger Marián ; M1000  Moravčík Roman ; M1000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2008 . - 141 s
  ISBN 978-80-8096-067-4
  spracovanie materiálov tepelné spracovanie
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (6) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book