Search results

 1. Stanovenie mechanických vlastností materiálov a použiteľnosti 3D tlače pre potreby ZF Slovakia, a.s.
  Tomašovič Filip ; 061000  Moravčík Roman ; 061000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138437
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv rôznych priemerov skúšobných tyčí na výsledky zo skúšky ťahom
  Jančeková Pavlína  Moravčík Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering tensile test skúška ťahom konštrukčné ocele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91064
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vplyv rozmerov skúšobného telesa na výsledky z inštrumentovanej skúšky rázom v ohybe
  Karas Richard  Moravčík Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90880
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Analýza laserom pretaveného povrchu nástrojovej ocele K390 Microclean po tepelnom spracovaní
  Ježovič Jozef  Moravčík Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 71s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering heat treatment powder metallurgy tepelné spracovanie prášková metalurgia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79620
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analýza laserom pretaveného povrchu nástrojovej ocele K390 Microclean po izostatickom lisovaní za tepla
  Ježovičová Jana  Moravčík Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 73s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering powder metallurgy prášková metalurgia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79615
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza laserom pretaveného povrchu nástrojovej ocele K390 Microclean : Diplomová práca
  Šimonovič Andrej  Moravčík Roman (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 67 s., CD-ROM
  powder metallurgy prášková metalurgia nástrojová oceľ materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75290
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Analýza poškodeného strižného nástroja na malé otvory
  Haramia Ján  Moravčík Roman (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  nástrojová oceľ tepelné spracovanie degradácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75339
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Mikroskopická analýza kompaktov z nástrojových ocelí S590 Microclean a S790 Microclean
  Kozánek Oto  Moravčík Roman (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  powder metallurgy mikroskopická analýza nástrojová oceľ prášková metalurgia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75335
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Röntgenová difrakčná analýza tepelne spracovanej nástrojovej ocele X210Cr12 : Diplomová práca
  Pavlovičová Miroslava  Moravčík Roman (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  röntgenová analýza röntgenová difrakcia nástrojová oceľ
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Röntgenová difrakčná analýza tepelne spracovanej nástrojovej ocele X230CrVMo13 4 = The X-ray diffraction analysis ofthe heat treated tool steel X230CrVMo13 4 : Diplomová práca
  Jakabovič Milan  Moravčík Roman (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 73 s 1 CD-ROM
  nástrojová oceľ mikroštruktúra
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book