Search results

 1. Návrh uplatnenia online marketingových analytických nástrojov v podniku REVOL TT Consulting s.r.o.
  Korucová Alexandra ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157975
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh efektívneho využitia personálneho informačného systému v priemyselnom podniku ON Semiconductor Slovakia, a.s.
  Sedláková Karina ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157957
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh uplatnenia jednotlivých nástrojov digitálneho marketingu v priemyselnom podniku MP - plast s.r.o.
  Gajarská Veronika ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158001
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh uplatnenia jednotlivých nástrojov digitálneho marketingu v podniku NIKOS, s.r.o.
  Bačíková Barbora ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158236
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh uplatnenia jednotlivých nástrojov digitálneho marketingu v priemyselnom podniku ŠVEC a SPOL, s.r.o.
  Bobek Simon ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 03.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151274
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh uplatnenia online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku ŠVEC a SPOL, s.r.o.
  Matula Lukáš ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 03.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151292
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh uplatnenia jednotlivých nástrojov digitálneho marketingu v priemyselnom podniku SCHNEIDER ELECTRIC Slovakia, spol. s r.o.
  Šimorová Veronika ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160600
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh uplatnenia online marketingových analytických nástrojov v priemyselnom podniku OCTAGO CORPORATION, j.s.a.
  Vojtas Michal ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144113
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh využitia udržateľného marketingového mixu ako súčasti marketingovej stratégie udržateľného rozvoja podniku KOVAL SYSTEMS, a.s.
  Španková Denisa ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151947
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh zefektívnenia vstupnej logistiky vo Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
  Višňovská Veronika ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143635
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book