Search results

 1. Návrh využitia udržateľného marketingového mixu ako súčasti marketingovej stratégie udržateľného rozvoja podniku KOVAL SYSTEMS, a.s.
  Španková Denisa ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151947
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zefektívnenia vstupnej logistiky vo Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
  Višňovská Veronika ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143635
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh konceptu udržateľného marketingu v priemyselnom podniku DOFA, spol. s r.o.
  Vrbovská Mária ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144339
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh konceptu udržateľného marketingu v priemyselnom podniku KOVOBEL, a.s.
  Hrbková Veronika ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138487
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh využitia udržateľného marketingového mixu ako súčasti marketingovej stratégie udržateľného rozvoja priemyselného podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Hlavička Tomáš ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138577
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh zavedenia outplacementu v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
  Chovancová Jana ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 29.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126109
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Udržateľný marketingový mix ako súčasť marketingovej stratégie udržateľného rozvoja priemyselného podniku Simeris s.r.o.
  Vydrová Lucia ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127639
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh využitia internetu ako nástroja marketingovej komunikácie v priemyselnom podniku UNIOS - univerzálny obchod, služby, s.r.o.
  Baričičová Slávka ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118478
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh inovácie nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku ŽOS Trnava a.s.
  Jeleneková Jana ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118913
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh marketingovej stratégie vybraného produktu v priemyselnom podniku DOR, s.r.o.
  Raguľová Veronika ; 064000  Prajová Vanessa ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118363
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book