Search results

 1. Automatizácia navrhovania technologických procesov
  Pavlov Angel ; J0070 
  1. vyd.
  Bratislava : FX s.r.o., 2008 . - 114 s
  ISBN 978-80-89313-45-7
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 2. Navrhovanie, výpočet a optimalizácia technologických parametrov procesu obrábania
  Pavlov Angel ; J0070 
  1. vyd.
  Bratislava : FX s.r.o., 2008 . - 106 s
  ISBN 978-80-89313-44-0
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book