Search results

 1. Technologicko -ekonomické aspekty riadenia technologického procesu (Technologic-economical aspects of technological process management) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Šemšej Adam ; J0070  Pavlov Angel (xxx) ; J0070 Bachratý Michal (Opponent) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 64 s
  Pracovné režimy rovnovážneho stavu výpočet adaptívnej reznej rýchlosti Working modes of equilibrium state
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Návrh použitia vybraných matematických modelov pre automatizáciu technologickej prípravy výroby obrábania : Diplomová práca
  Brindzík Milan  Pavlov Angel (xxx) ; J120
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KASRVP, 1988
  MTF ; . - 64 s abstr. + príl.
  obrábanie Modely matematické Systémy automatizované výrobné
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Technologická koncepcia projektovania základnej automatizovanej technologickej jednotky /ZATJ/ : Diplomová práca
  Stacho Anton  Pavlov Angel (xxx) ; J120
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KOOSaM, 1988
  MTF ; . - 57 s príl
  Strojárska technológia-obrábanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Adaptívne riadenie pracovných podmienok automatizovanej technologickej buňky : Diplomová práca
  Semanová Mária  Pavlov Angel (xxx) ; J120
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KASRVP, 1987
  MTF ; . - 78 s abstr. + príl.
  Bunky automatizované Riadenie adaptívne systémy výrobné-automatizácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Štatistické modely pre analytické riešenie komplexnej obrobiteľnosti pri sústružení : Diplomová práca
  Šamulková Stanislava  Pavlov Angel (xxx) ; J120
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KOOSaM, 1987
  MTF ; . - 84 s
  Strojárska technológia-obrábanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Matematické modely automatizácie inžinierskych činností : Diplomová práca
  Šulavík Juraj (xxx)  Pavlov Angel (xxx) ; J120
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KOOSaM, 1987
  MTF ; . - 88 s príl
  Strojárska technológia-obrábanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book