Search results

Records found: 52  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu42242 xcla^"
 1. Hydraulic research - concept applied on polder on the Myjava River
  Gramblička Miroslav ; 010940  Orfánus Martin ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2017 : . S. 73-77
  polder physical model functional object flood protection Myjava
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Physical model of the flood protecting structures
  Gramblička Miroslav ; 010940  Orfánus Martin ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 302-308
  polder physical model functional object flood protection
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Dewatering system in East Slovakian lowland and its hydrologic-hydraulic assessment (DS - ESL-1, ESL-2, PP - Stretavka I, II)
  Baroková Dana ; 010170  Šoltész Andrej ; 010170 Gramblička Miroslav ; 010940 Červeňanská Michaela ; 010170 Janík Adam ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 601-609
  Eastern Slovak Lowland flooded area drainage channels pumping plant pumping rate numerical simulations water surface regime
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Numerical modelling for groundwater extraction design
  Shenga Zinaw Dingetu ; 010170  Baroková Dana ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170 Červeňanská Michaela ; 010170 Gramblička Miroslav ; 010940
  Colloquium on Landscape Management 2016 : . S. 204-222
  groundwater drawdown groundwater head finite elements method transient simulation TRIWACO
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Stanovenie vstupných parametrov pre využitie odvodňovacích kanálových sústav na vylepšenie vodného režimu mokraďných systémov
  Červeňanská Michaela ; 010170  Janík Adam ; 010170 Šoltész Andrej ; 010170 Baroková Dana ; 010170 Gramblička Miroslav ; 010940
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 17, č. 2 (2016), s. 133-139
  odvodňovacia kanálová sústava vsakovací pokus Medzibodrožie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Dôsledky výstavby vodnej stavby na tok
  Gramblička Miroslav ; 010170 
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : . CD-ROM, s. 76-79.
  vodná stavba
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. K 90. narodeninám Doc. Ing. Stanislava Štěrbu, CSc.
  Gramblička Miroslav ; V170 
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 57, č. 7-8 (2014), s. 32
  životné jubileum
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  article

  article

 8. Research on standardized functional object of the polder in scale 1:20
  Orfánus Martin ; V170  Gramblička Miroslav ; V170
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.139-146
  flood protection functional object funkčný objekt fyzikálny model physical model polder polder protipovodňová ochrana
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Research on standardized functional object of the polder in scale 1:20 (abstract)
  Gramblička Miroslav ; V170  Orfánus Martin ; V170
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.37
  flood protection fyzikálny model physical model polder polder protipovodňová ochrana
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Alternatíva protipovodňovej ochrany dolného úseku Malého Dunaja.
  Gramblička Miroslav ; V170 
  Vplyv vodných stavieb na tvorbu a ochranu územia [elektronický zdroj] : . s.199-204
  flood flood protection hrádze povodeň protipovodňová ochrana weir
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.