Search results

 1. Vplyv technologických krokov výroby na magnetické vlastnosti nanokryštalických jadier z materiálu VITROPERM = Influence of technological production steps on magnetic properties of nanocrystalline cores made of VITROPERM : Diplomová práca
  Majkútová Eva  Deanko Marián (xxx) Kusý Martin (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  magnetizmus Magnetostrikcia anizotropia hysterézna slučka
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Rozdelenie kryštalických zŕn vznikajúcich v neusporiadaných kovových systémoch pri transformácii do stabilnejšieho stavu
  Deanko Marián  Krištiaková Katarína (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001
  FEI ; . - 41 s
  elektromateriálové inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book