Search results

 1. Príspevok k analýze a syntéze niektorých špeciálnych meničov povrchových akustických vĺn : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 06.09.1994 / [aut.] řpaldonová,Darina, RNDr.; Škol. Neveselý,Miloslav
  Špaldonová Darina  Neveselý Miloslav (Thesis advisor)
  Košice : Techn.univ., Fak.elektrotechn.a inform, 1993 . - 113 s : príl + Autoref.1993, 21 s
  interdigitálne meniče IDM prúdové meniče povrchové akustické vlny
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Využitie povrchovej akustickej vlny na vyšetrovanie hlbokých prímesových hladín : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 06.09.1994 / [aut.] Pavlus,Ivan, RNDr.; Škol. Neveselý,Miloslav
  Pavlus Ivan  Neveselý Miloslav (Thesis advisor)
  Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1993 . - 57 s Autoref.1993, 24 s
  Teoretická elektrotechnika fyzika polovodičov MIS štruktúry tranzientná spektroskopia DLTS meracie metódy povrchové akustické vlny
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Možnosti technickej realizácie oscilátorov s PAV pre snímače neelektrických veličín : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 21.11.1991 / [aut.] řimko,Milan, Ing.; Škol. Neveselý,Miloslav
  Šimko Milan  Neveselý Miloslav (Thesis advisor)
  Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1990 . - 99 s
  povrchová akustická vlna PAV rezonátory s PAV
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Príspevok k analýze a návrh filtra s povrchovými akustickými vlnami pre kompresiu lineárne frekvenčne modulovaného signálu : Kand.diz.práca : V.odb. 26-07-9 : Obh. 23.09.1987 / [aut.] Lepiš,Fedor, Ing.; Škol. Melicherčík,Ján;Škol. Neveselý,Miloslav
  Lepiš Fedor  Neveselý Miloslav (Thesis advisor) Melicherčík Ján (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1986 . - 160 s Autoref.1986, 17 s
  rádiotechnika povrchové akustické vlny PAV interdigitálne meniče
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Príspevok k problematike prispôsobenia interdigitálneho meniča a vlnovodu s povrchovou akustickou vlnou : Kand.diz.práca : V.odb. 26-06-9 : Obh. 13.05.1987 / [aut.] Darmová,Vilibalda, Ing.; Škol. Neveselý,Miloslav
  Darmová Vilibalda Ing  Neveselý Miloslav (Thesis advisor)
  Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1985 . - 107 s : príl + Autoref.1985, 17 s
  Teoretická elektrotechnika akustické vlny vlnovody
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Niektoré problémy analýzy a syntézy filtrov s povrchovými akustickými vlnami : Dokt.diz.práca : Obh. 1988 / [aut.] Neveselý,Miloslav, Doc.Ing.CSc
  Neveselý Miloslav 
  Žilina : Vysoká škola dopravy a spojov, 1985 . - 256 s : príl
  akustoelektronika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book