Search results

 1. Quotients of partial abelian monoids = Kvocienty čiastočných abelovských monoidov : Obhajoba 27.09.2001
  Jenča Gejza ; E170  Olejček Vladimír (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001 . - 52 s
  algebraické grupy Abelovské variety
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book