Search results

 1. Návrh spôsobu spájkovania kompozitných materiálov
  Belko Maroš ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141151
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Ultrazvukové spájkovanie
  Sýkora Peter ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134369
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Spájkovanie tenkostenných medených rúrok
  Ďurmek Andrej ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141060
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh spájkovacích zliatin pre vyššie aplikačné teploty
  Šimek Pavol ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139537
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Spájkovanie v automobilovom priemysle
  Pluhár Alexej ; 063000  Koleňák Roman ; 063700 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123490
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Spájkovanie laserom
  Meluš Tomáš ; 063000  Koleňák Roman ; 063700 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146485
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Spájkovanie elektrónovým lúčom
  Kubisová Daša ; 063000  Koleňák Roman ; 063700 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123467
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Výber aktívnej spájky na spájkovanie keramických materiálov
  Fábry Alexander ; 063000  Koleňák Roman (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 22.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102788
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Spájkovanie pri výrobe elektrozariadení
  Drozda Marián ; M  Koleňák Roman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 178 . - 39s CD
  výrobné technológie Production Technologies solder
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92161
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Spájkovanie pomocou sklených spájok
  Szöcs Bálint ; M  Koleňák Roman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  výrobné technológie Production Technologies soldering ceramics keramika spájkovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92187
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book