Search results

 1. Výskum beztavivového spájkovania kovokeramického kompozitu
  Kostolný Igor ; 063000  Koleňák Roman ; 063700 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 24.08.2017 ; Degreee discipline : 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; Degree program : D-STAM . - 135 príloha

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132573
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Research on effect of small amount of lanthanides on properties of solders for higher application temperatures
  Prach Michal ; M3000  Koleňák Roman (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; Degree program : D-STM . - 201 s., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UVTE, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101476
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Analýza poškodenia a návrh opravy zváranej uskladňovacej nádrže : dizertačná práca
  Marcian Miroslav ; M980  Koleňák Roman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 200 . - 92s CD + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials tank leakage terrestrial laser scanning netesnosť terestrické laserové skenovanie nedeštruktívna kontrola
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80697
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Interakcia aktívnych spájok s kremíkovým substrátom pri použití výkonového ultrazvuku : dizertačná práca
  Chachula Michal ; M3000  Koleňák Roman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013 . - 107 s
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials shear strength power ultrasound interaction solderability šmyková pevnosť interakcia spájkovateľnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80757
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Spájkovateľnosť keramických a nekovových materiálov
  Provazník Martin ; M3000  Koleňák Roman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 116s 1 CD ROM + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials ceramics ultrasound active solder soldering keramika mäkké spájkovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66814
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vplyv malého množstva Al na vlastnosti bezolovnatej spájky typu SAC
  Augustin Robert ; M140  Koleňák Roman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 126s 1 CD ROM + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials thermal conductivity Young´s modulus shear strength lead-free solder wettability tepelná vodivosť elektrický odpor intermetalické zlúčeniny zmáčavosť hliník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66827
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Fyzikálno-metalurgické aspekty spájkovania keramických materiálov s kovmi : Dizertačná práca
  Koleňák Roman ; M3000  Turňa Milan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2001 . - 145 s
  spájkovanie keramických a kovových materiálov
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book