Search results

 1. Spôsob spájkovania keramického alebo ťažko zmáčateľného kovového materiálu a spájkovaný spoj so spájkou bez obsahu titánu : prihláška úžitkového vzoru č. 40-2020, dátum podania prihlášky: 25.3.2020. stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 27.01.2020, Vestník ÚPV SR č. 02/2020 / aut. Roman Koleňák, Peter Šugár, Igor Kostolný
  Koleňák Roman ; 063100  Šugár Peter ; 063200 Kostolný Igor ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/40-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 2. Prípravok na ustavenie a polohovanie súčiastky určenej na meranie mikrogeometrie povrchu: prihláška úžitkového vzoru č. 176-2019, dátum podania prihlášky: 27.11.2019, dátum zverejnenia prihlášky: 02.04.2020, Vestník ÚPV SR č. 04/2020 , stav: zapísaný úžitkový vzor č. 8880, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.09.2020, Vestník ÚPV SR č. 09/2020 aut. Jana Moravčíková, Roman Koleňák, Viliam Šedovič, Róbert Sobota
  Moravčíková Jana ; 063200  Koleňák Roman ; 063100 Šedovič Viliam ; 060000 Sobota Róbert ; 063400
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/176-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 3. Nadstavbový modul na polohovanie rotačných drážkovaných a ozubených komponentov pri meraní drsnosti povrchu : prihláška úžitkového vzoru č. 111-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 03.11.2020, Vestník ÚPV SR č. 11/2020 aut. Jana Moravčíková, Viliam Šedovič, Roman Koleňák
  Moravčíková Jana ; 063200  Šedovič Viliam ; 060000 Koleňák Roman ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/111-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 4. Nadstavbový modul na ustavenie a polohovanie rotačných komponentov s malým priemerom počas kontroly mikrogeometrie povrchu : prihláška úžitkového vzoru č. 110-2020, dátum podania prihlášky: 17.6.2020, stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 03.11.2020, Vestník ÚPV SR č. 11/2020 aut. Jana Moravčíková, Viliam Šedovič, Roman Koleňák
  Moravčíková Jana ; 063200  Šedovič Viliam ; 060000 Koleňák Roman ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/110-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 5. Spôsob spájkovania kombinácie materiálov keramika/kov elektrónovým lúčom a prípravok na spájkovanie : prihláška úžitkového vzoru č. 45-2020, dátum podania prihlášky: 01.04.2020, dátum zverejnenia prihlášky: 02.10.2020, Vestník ÚPV SR č. 10/2020, stav: platný, zapísaný ÚV č. 9044, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 10.2.2021, Vestník ÚPV SR č. 03/2021 / aut. Roman Koleňák, Igor Kostolný, Ján Urminský
  Koleňák Roman ; 063100  Kostolný Igor ; 063100 Urminský Ján ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/45-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 6. Mäkká aktívna bezolovnatá spájka na báze Zn pre vyššie aplikačné teploty a jej použitie : prihláška úžitkového vzoru č. 57-2020, dátum podania prihlášky: 15.4.2020, dátum zverejnenia prihlášky: 3.11.2020, Vestník ÚPV SR č. 11/2020, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 9070, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 10.03.2021, Vestník ÚPV SR č. 05/2021 / aut. Roman Koleňák, Igor Kostolný
  Koleňák Roman ; 063100  Kostolný Igor ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/57-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 7. Spájkovacia zliatina : prihláška úžitkového vzoru č. 236-2018, dátum podania prihlášky: 20.12.2018, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019 , stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 8577, dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru: 02.10.2019, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019 aut. Igor Kostolný, Roman Koleňák
  Kostolný Igor ; 063100  Koleňák Roman ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/236-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 8. Mäkká aktívna spájka na ultrazvukové spájkovanie nekovových a kovových alebo dvoch nekovových materiálov : prihláška úžitkového vzoru č. 222-2018, dátum podania prihlášky: 06.12.2018, dátum zverejnenia: 06.05.2019, Vestník ÚPV SR č. 05/2019 , stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8575, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru a nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru : 02.10.2019, Vestník ÚPV SR č. 10/2019 / aut. Roman Koleňák, Igor Kostolný
  Koleňák Roman ; 063100  Kostolný Igor ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/222-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 9. Spájkovacia zliatina v aplikáciách kozmického priemyslu : prihláška úžitkového vzroru č. 231-2018, dátum podania prihlášky: 14.12.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 03.09.2019, Vestník ÚPV SR č. 09/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8674, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 4.2.2020 / aut. Igor Kostolný, Roman Koleňák, Ján Urminský
  Kostolný Igor ; 063100  Koleňák Roman ; 063100 Urminský Ján ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/231-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 10. Mäkká bezolovnatá aktívna spájka a spôsob spájkovania : zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 50079-2017, dátum podania prihlášky: 14.08.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 04.01.2018, Vestník ÚPV SR č. 1/2018, stav: zapísaný platný úžitkový vzor č. 8133, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 01.06.2018 aut. Roman Koleňák
  Koleňák Roman ; 063700 
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2018 . - 10 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50079-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book