Search results

 1. Architektonická podpora nových vzdelávacích trendov Tvorba objektov základného školstva v podmienkach Slovenskej republiky
  Končeková Danica ; A8180 
  2014
  FAR ; Date of acceptation : 03.04.2014 ; Degree program : null . - 150 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=43582
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book