Search results

 1. Aktuálne trendy v architektonickej tvorbe aquaparkov
  Končeková Danica ; A8180 
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2001 . - 96 s
  bazény aquaparky aquapark
  kandidátska dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book