Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu4278 ddz^"
 1. Príspevok k podpore tvorby programov na báze znalostí : Kand.diz.práca : V.odb. 26-17-9 : Obh. 23.06.1994 / [aut.] Frič,Pavol, Ing.; Škol. Molnár,Ňudovít
  Frič Pavol  Molnár Ľudovít (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1993 . - 158 s
  automatizácia programovania softvérové inžinierstvo umelá inteligencia znalostné systémy KEX/L programovanie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Príspevok k riešeniu problému prepájania počítačových sietí : Kand.diz.práca : V.odb. 26-17-9 : Obh. 13.12.1990 / [aut.] Hric,Vladimír, Ing.; Škol. Molnár,Ľudovít
  Hric Vladimír  Molnár Ľudovít (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 100 s : príl + Autoref.1990, 21 s
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Generátor aplikačných programov informačného systému : Kand.diz.práca : V.odb. 26-17-9 : Obh. 03.05.1990 / [aut.] Fandák,Andrej, Ing.; Škol. Molnár,Ňudovít
  Fandák Andrej  Molnár Ľudovít (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1989 . - 109 s : príl + Autoref.1989, 27 s
  výpočtová technika programové systémy metodológia programovania nemocničný informačný systém
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Tvorba programov na báze znalostí : Dokt.diz.práca : V.odb. 26-17-9 / [aut.] Molnár,Ľudovít, Doc.RNDr.CSc
  Molnár Ľudovít ; I200 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1989 . - 163 s
  programovanie jazyk lisp
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Hierarchické riadenie v expertných systémoch : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 08.12.1988 / [aut.] Gyárfáš,František, Ing.; Škol. Molnár,Ňudovít
  Gyárfáš František  Molnár Ľudovít (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 104 s
  technická kybernetika umelá inteligencia expertné systémy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Implementácia paralelizmov v lispe : Kand.diz.práca : V.odb. 26-17-9 : Obh. 08.12.1988 / [aut.] Ehn,Ňudovít, Ing.; Škol. Molnár,Ňudovít
  Ehn Ľudovít Ing  Molnár Ľudovít (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1988 . - 99 s : príl
  výpočtová technika jazyk lisp počítače 5. generácie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Príspevok k riešeniu problému reprezentácie poznatkov : Kand.diz.práca : Obh. 12.02.1986 / [aut.] Harach,Ňubomír, Ing.; Škol. Molnár,Ňudovít
  Harach Ľubomír  Molnár Ľudovít (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1985 . - 101 s
  výpočtová technika umelá inteligencia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Príspevok k automatickej syntéze programov : Kand.diz.práca : Obh. 11.12.1985 / [aut.] Vojtek,Vladimír, Ing.; Škol. Molnár, Ľudovít
  Vojtek Vladimír ; E220  Molnár Ľudovít (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1985 . - 99 s : príl
  výpočtová technika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  FIIT1000
  book

  book

 9. Automatická syntéza programov a metodológia programovania : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 08.12.1983 / [aut.] Návrat,Pavol, Ing.; Škol. Molnár,Ľudovít
  Návrat Pavol ; I200  Molnár Ľudovít (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1983 . - 115 s : príl + Autoref.1983, 23 s
  technická kybernetika programovanie automatizácia programovania
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.