Search results

Records found: 21  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu43151 amg^"
 1. Skratky a terminológia používaná v rámci manažérstva ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie / aut. Peter Andráši, Ján Bencúr, Lucia Bednárová, Dušan Bevilaqua, Jana Dadová, Vojtech Ferencz, Juraj Hraško, Ján Iľko, Ivan Klinec, Vojtech Kollár, Jaroslav Kontriš, Oľga Kontrišová, Ružena Králiková, Jana Krivosudská, Ervin Lumnitzer, Milan Majerník, Alena Manová, Andrzej Pacana, Miriama Piňosová, Peter Podhoranský, Dana Procházková, Miroslav Rusko, Ivan Šimko
  Andráš Peter  Bencúr Ján Bednárová Lucia Bevilaqua Dušan Dadová Jana Ferencz Vojtech Hraško Juraj Iľko Ján ; 065000 Klinec Ivan Kollár Vojtech Kontriš Jaroslav Kontrišová Oľga Králiková Ružena Krivosudská Jana Lumnitzer Ervin Majerník Milan Manová Alena ; 041000 Pacana Andrzej Piňosová Miriama Podhoranský Peter Procházková Dana Rusko Miroslav ; 065200 Šimko Ivan
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2019 . - 149 s.
  ISBN 978-80-89878-49-9
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Intelligent production management - Progressive trends / aut. Milan Majerník, Jana Müllerová, Jozef Klučka, Monika Hudáková, Mária Hudáková, Miroslav Rusko, Katarína Buganová, Michal Stričík, Stanislava Strelcová, Alexander Kelíšek, Janka Beresecká, Mária Farkašová, Gabriela Sančiová
  Majerník Milan  Müllerová Jana Klučka Jozef Hudáková Monika Hudáková Mária Rusko Miroslav ; 065200 Buganová Katarína Stričík Michal Strelcová Stanislava Kelíšek Alexander Beresecká Janka Farkašová Mária Sančiová Gabriela
  1. vyd.
  San Antonio, Texas, USA : FedEx Print & Ship Center, 2018 . - 301 s.
  ISBN 978-0-578-40290-1
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Terminologické propedeutikum z environmentalistiky / rec. Vojtech Dirner ; rec. Jozef Mihok, Anton Osvald
  Dirner Vojtech (rec.)  Mihok Jozef (rec.) Osvald Anton (rec.) Rusko Miroslav ; 065200 (Editor)
  1. vyd.
  Žilina : Strix, 2017 . - 400 s.
  ISBN 978-80-971926-2-4
  monografia
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (4) - článok
  book

  book

 4. Environmentálne orientované informačné systémy
  Rusko Miroslav ; M5000  Halász Jozef Kollár Vojtech (rec.) Hudák Ján (rec.)
  1. vyd.
  Žilina : STRIX, 2011 . - 220 s
  ISBN 978-80-89281-76-3
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 5. Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo
  Rusko Miroslav ; M5000 
  4.rev. vyd
  Žilina : STRIX, 2010 . - 335 s
  ISBN 978-80-89281-58-9
  environmentálne manažérstvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Vplyv banskej činnosti v okolí Ľubietovej na krajinu
  Andráš Peter  Rusková Jana Rusko Miroslav ; M5000 Lichý Adam Križáni Ivan
  Žilina : STRIX, 2009 . - 128 s
  ISBN 978-80-89281-57-2
  banské činnosti baníctvo
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 7. Základy ekológie a environmentalistiky
  Rusko Miroslav ; M5000  Šteffek Jozef
  3. vyd
  Žilina : STRIX, 2008 . - 218 s
  ISBN 978-80-89281-36-7
  ekológia environmentalistika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 9. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo
  Rusko Miroslav ; M5000 
  3. vyd
  Žilina : STRIX, 2008 . - 389 s
  ISBN 978-80-89281-37-4
  environmentálne manažérstvo
  monografia
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.