Search results

 1. Environmentálny manažment II
  Piatrik Milan  Kollár Vojtech Vincíková S. Rusko Miroslav ; M5000
  Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica, 2003
  XXX
  book

  book