Search results

Records found: 59  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu43209 ddp^"
 1. Návrh systému riadenia kariéry so zameraním na talent manažment a nástupníctvo v podniku Dedoles, s. r. o.
  Grísniková Nikola ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 08.06.2022 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169989
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zlepšenia systému vzdelávania zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Suchoň Matej ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 07.06.2022 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164301
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh riešenia na zabezpečenie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Holecová Gabriela ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 08.06.2022 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169978
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh uplatnenia princípov spoločenskej zodpovednosti podnikov pri starostlivosti o zamestnancov v podniku Slovakia Auto, s.r.o.
  Klacik Milan ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 09.06.2021 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158256
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh využitia personálneho marketingu pri získavaní a výbere zamestnancov v podniku ST. NICOLAUS - trade, a.s.
  Krištofičová Petra ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 08.06.2021 ; strojárstvo ; I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158434
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh na zlepšenie personálneho marketingu v podniku MATADOR Holding, a.s.
  Petríková Katarína ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 08.06.2021 ; strojárstvo ; I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160467
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh udržateľných riešení na zníženie fluktuácie a zlepšenie stabilizácie zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku
  Hudecová Barbora ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 30.06.2020 ; strojárstvo ; I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151387
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov prostredníctvom retenčného manažmentu v podniku DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
  Pechová Lenka ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 30.06.2020 ; strojárstvo ; I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151391
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh riešenia na formovanie udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku ANTOLIN TRNAVA, s.r.o.
  Dobšovičová Nina ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 30.06.2020 ; strojárstvo ; I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151385
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh zlepšenia vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov so zameraním na udržateľnosť pracovnej sily v podniku PENAM SLOVAKIA, a.s.
  Bašová Lenka ; 064000  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; 03.07.2020 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153620
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book