Search results

Records found: 41  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu43281 ddp^"
 1. Návrh hodnotenia investičného projektu v podniku SLOVNAFT, a.s., Bratislava
  Koniarik Martin ; 064000  Šefčíková Miriam ; 069520 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 09.06.2021 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158259
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh sociálneho programu za účelom stabilizácie zamestnancov v podniku TECHKLIMA s.r.o.
  Hrušovská Silvia ; 064000  Šefčíková Miriam ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; 08.06.2018 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138772
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh na zníženie fluktuácie zamestnancov v podniku framipek s.r.o. z hľadiska stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
  Ivaničová Natália ; 064000  Šefčíková Miriam ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; 07.06.2018 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138435
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh využitia finančných nástrojov na zefektívnenie riadenia finančného rizika podniku CHIRANA T.Injecta, a.s.
  Bežová Miroslava ; 064000  Šefčíková Miriam ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 31.05.2017 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126898
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh modelu porovnávajúceho finančné plány a aktuálne náklady engineeringového projektu v priemyselnom podniku
  Hujsiová Katarína ; 064000  Šefčíková Miriam ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 31.05.2017 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126292
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh reštrukturalizácie podniku za účelom odvrátenia hrozby úpadku podniku
  Škarbala Matúš ; 064000  Šefčíková Miriam ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 30.05.2017 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126843
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh zdokonalenia procesu adaptácie zamestnancov v podniku Enics Slovakia s.r.o.
  Macková Natália ; 064000  Šefčíková Miriam ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 06.06.2017 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130668
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh zefektívnenia procesu riadenia pohľadávok v podniku Veeser Plastic Slovakia k. s.
  Prostináková Sabína ; 064000  Šefčíková Miriam ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; 06.06.2017 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130674
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh modelu riadenia materiálových tokov vo výrobnej hale TM v podniku EMERSON a.s.
  Nižňan Adam ; 064000  Šefčíková Miriam (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; 02.06.2015 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110197
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh modelu hodnotenia výkonnosti a finančnej stability podniku ETI ELB, s.r.o.
  Hrušovský Jakub ; 064000  Šefčíková Miriam (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; 02.06.2015 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110285
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book