Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu43626 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zlepšenie využívania intranetu v riadení podniku VEĽKOPEK, a.s. Piešťany = Draft proposal for improvement of the intranet utilization in the management of the company VEĽKOPEK, a.s. Piešťany : Bakalárska práca
  Halčišáková Marcela  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 57 s príl., 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využívania intranetu v riadení podniku PFS a.s., Brezová pod Bradlom = Propose measures to improve the adoption of the Internet in the course of management of company PFS a.s., Brezová pod Bradlom : Bakalárska práca
  Kulíšková Zdenka  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie využívania softvérovej podpory v podniku GLYNWED, s.r.o. Trnava = Suggestion of measures on improvement of use software support in enterprise GLYNWED, Ltd. Trnava : Bakalárska práca
  Boledovičová Zuzana  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 67 s príl., 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie využívania E-learningu v spoločnosti DOKA DREVO, s.r.o. = Suggestion of measures to improve the usage of Elearning in the company DOKA DREVO, s.r.o. : Bakalárska práca
  Varga Pavel  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD-ROM
  e-learning
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení nazlepšenie využitia internetu ako jedného z nástrojov marketingovej propagácie v podniku TOPOS Tovarníky, a.s. = Suggestion of proceedings to improve the use of internet as a part of marketing strategy : Bakalárska práca
  Marek Róbert  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 55 s 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie využívania vnútrpodnikových informačných portálov v podniku INA Skalica, spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Janáč Rastislav  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 60 s 1 CD-ROM
  informačné podnikové systémy informačný systém podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie uplatňovania Internetu v riadení podniku IndentCode Consulting, s.r.o. Komárno = Propose measures to improve the adoption of the Internet in the course of management of company IdentCode Consulting s.r.o. Komarno : Bakalárska práca
  Sklenář Václav  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  riadenie podniku internet
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zlepšenie využívania vnútropodnikových informačných portálov v podniku 3E Certification Bureau, a.s. Bratislava = Suggestion of measures to improve the usage of internal informative portals in the company 3E Certification Bureau, a.s. : Bakalárska práca
  Boháčik Jozef  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 56 s príl., 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Riadenie procesov na základe dát : Bakalárska práca
  Holičková Jana  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment procesný manažment
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Využitie internetu pre podporu zákazníkov= The Use of Internet in the Field of Customer Support : Bakalárska práca
  Repáň Jaroslav  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment internet
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.