Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu43626 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zlepšenie využívania intranetu v riadení podniku VEĽKOPEK, a.s. Piešťany = Draft proposal for improvement of the intranet utilization in the management of the company VEĽKOPEK, a.s. Piešťany : Bakalárska práca
  Halčišáková Marcela  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 57 s príl., 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využívania intranetu v riadení podniku PFS a.s., Brezová pod Bradlom = Propose measures to improve the adoption of the Internet in the course of management of company PFS a.s., Brezová pod Bradlom : Bakalárska práca
  Kulíšková Zdenka  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie využívania softvérovej podpory v podniku GLYNWED, s.r.o. Trnava = Suggestion of measures on improvement of use software support in enterprise GLYNWED, Ltd. Trnava : Bakalárska práca
  Boledovičová Zuzana  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 67 s príl., 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Návrh opatrení nazlepšenie využitia internetu ako jedného z nástrojov marketingovej propagácie v podniku TOPOS Tovarníky, a.s. = Suggestion of proceedings to improve the use of internet as a part of marketing strategy : Bakalárska práca
  Marek Róbert  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 55 s 1 CD-ROM
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie využívania E-learningu v spoločnosti DOKA DREVO, s.r.o. = Suggestion of measures to improve the usage of Elearning in the company DOKA DREVO, s.r.o. : Bakalárska práca
  Varga Pavel  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD-ROM
  e-learning
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie využívania vnútrpodnikových informačných portálov v podniku INA Skalica, spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Janáč Rastislav  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 60 s 1 CD-ROM
  informačné podnikové systémy informačný systém podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie využívania vnútropodnikových informačných portálov v podniku 3E Certification Bureau, a.s. Bratislava = Suggestion of measures to improve the usage of internal informative portals in the company 3E Certification Bureau, a.s. : Bakalárska práca
  Boháčik Jozef  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 56 s príl., 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zlepšenie uplatňovania Internetu v riadení podniku IndentCode Consulting, s.r.o. Komárno = Propose measures to improve the adoption of the Internet in the course of management of company IdentCode Consulting s.r.o. Komarno : Bakalárska práca
  Sklenář Václav  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  riadenie podniku internet
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Riadenie procesov na základe dát : Bakalárska práca
  Holičková Jana  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment procesný manažment
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Efektívne využitie intranetu v podmienkach organizácie : Bakalárska práca
  Vrtoch Richard  Výboch Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 61 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment intranet
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book