Search results

 1. Manažérstvo kvality pri navrhovaní priemyselných celkov : Dizertačná práca
  Balek Juraj  Bílý Matej (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2001
  MTF ; . - 123 s autoreferát
  manažérstvo kvality
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book