Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu43754 xcla^"
 1. Zvyšovanie efektívnosti vzdelávania formou dištančného štúdia
  Dicsöová Agnesa ; J210  Pekárková Ružena ; J210
  Aplimat 2003 : . s.283-286
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Akceleračné pomery pri súčasných všeobecných pohyboch telesa v E3. The relation between accelerations and velocities of general body motions in E3
  Pekárek František ; M200  Pekárková Ružena ; J210
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave. Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava : . s.119-124
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Vzťah postupových rýchlostí okamžitých stredov otáčania pri súčasných všeobecných pohyboch dvoch rovinných telies v rovine
  Pekárek František ; M200  Pekárková Ružena ; J210
  Dynamics of Machine Aggregates : . s.165-170
  pohyb telesa
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Kinematické väzby telesa pri rotačne všeobecnom a rotačne normálovom pohybe telesa
  Jančina J.  Pekárková Ružena ; J210 Pekárek František ; M200 Stareček František
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering . Roč. 42, č. 3 (1992), s.251-255
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Rovinný pohyb telesa s uvážením kinematických veličín tretieho poľa
  Pekárek František ; M200  Pekárková Ružena ; J210 Stareček František
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering . Roč. 42, č. 2 (1992), s.157-166
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Axoidy pohybu telies
  Jančina J.  Pekárek František ; M200 Pekárková Ružena ; J210
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering . Roč. 39, č. 2 (1988), s.199-205
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Variety nulových normálových zrýchlení bodov telesa
  Jančina J.  Pekárek František ; M200 Pekárková Ružena ; J210 Stareček František
  Strojnícky časopis = Journal of Mechanical engineering . Roč. 38, č. 3 (1987), s.392-396
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article