Search results

 1. Výroba súčiastok prostredníctvom 3D tlače kovov
  Bitter Miloš ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141482
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Trendy v oblasti obrábania, obrábacích strojov a ich programovania
  Fodora Peter ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141489
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Navrhovanie a simulácia výroby nástrojov v CAD/CAM
  Kubek Patrik ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 14.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141499
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Geometria rezných nástrojov
  Večerová Michaela ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160270
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Aditívne systémy a automatizácia 3D tlače
  Šoltýs Kamil ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141510
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Meranie geometrie rezných nástrojov
  Habšuda Kevin ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153223
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh ojnice a jej výroby
  Boor Martin ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134221
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Rektifikácia rezných nástrojov
  Minárik Štefan ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134528
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh a výroba skalolezeckej dosky
  Meliš Martin ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134581
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Povrchové úpravy rezných nástrojov
  Čižmárik Ivan ; 063000  Pokorný Peter ; 063200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141140
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book