Search results

 1. Návrh opatrenia na zefektívnenie procesu údržby strojového zariadenia Diskus DDS podniku Schaeffler Skalica, spol. s r. o.
  Saksun Michal ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146598
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie procesu objednávania zásob vstupného materiálu a označovania skladových pozícií v sklade vstupného materiálu spoločnosti TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
  Lukačovičová Lenka ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 21.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=106240
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zefektívnenie zásobovania supermarketu vstupným materiálom ako aj výrobnej linky M01 v spoločnosti PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
  Malíková Marta ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 21.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=105960
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení pre zefektívnenie manipulácie s materiálom a jeho vychystávania na FSB2 v spoločnosti PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
  Michalcová Andrea ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 21.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=106169
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zefektívnenie vychystávania a transportu dokumentácie príbalovej dokumentácie k finálnym výrobkom v spoločnosti PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
  Babušeková Lucia ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 21.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=105985
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zefektívnenie distribúcie medzi skladom LED panelov televízorov a jednotlivými závodmi spoločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia s. r. o.
  Lipták Matej ; 064000  Makyšová Helena ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 21.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=106102
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob v sklade hotových výrobkov prostredníctvom vybraných nástrojov logistiky v spoločnosti IKEA Industry Slovakia s. r. o., odštepný závod Trnava
  Neupauerová Lucia ; 064000  Makyšová Helena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102668
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zefektívnenie procesov výrobnej logistiky prostredníctvom vybraných optimalizačných nástrojov v spoločnosti AMYLUM SLOVAKIA, spol. s r.o.
  Lenčešová Patrícia ; 064000  Makyšová Helena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121090
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zvýšenie efektivity riadenia skladových zásob prostredníctvom identifikácie skladových položiek v spoločnosti AGROFINAL, spol. s r. o.
  Moravčíková Adriána ; 064000  Makyšová Helena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96461
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zefektívnenie podnikovej logistiky prostredníctvom lepšieho využitia manipulačných prostriedkov a zásobovania výrobných liniek v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o.
  Hujsiová Katarína ; 064000  Makyšová Helena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96436
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book